Programok

  Az Egyesület Alapszabálya értelmében az Egyesület céljának elérése és feladatainak teljesítése érdekében rendszeres összejöveteleket tart, előadásokat szervez. Hagyományőrző és ápoló foglalkozások tartása mellett nyilvános rendezvényeken tiszteleg. Kiadványokat jelentet meg és kapcsolatot tart a Magyar Honvédséggel, azok hagyományőrző és történész szakmai köreivel.    
  . . .  
  Kölcsönösségi alapon együttműködik rokon illetve hasonló bel- és külföldi egyesületekkel, szervezetekkel. Aktívan részt vesz a Magyar Koronaőrség történelmi emlékhelyeinek megóvásában, helyreállításában és gyarapításában. Hatáskörébe tartozó kérdésekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít.
.
Az Egyesület fentiekben leírt feladatai közül mégis legjellemzőbbek az Egyesület különböző egyházi, illetve nemzeti ünnepeken történő díszőrség adása, úgymint - Úrnapi körmenet, - A Szent Jobb körmenet, - Emlékmű avatás, - Hősök napi megemlékezés, - Millenniumi zászló átadás, - Katona illetve rendőr tiszthelyettes-, és tisztavatás, - Illetve valamennyi esemény, ahol a Szent Korona vagy annak másolata megjelenik.
 

2017. évi programok
.. dátum hely program
       
  január 22. Budapest Stefánia Palota - Magyar Kultúra Napja
  február 18. Mány Kitörés megemlékezés
  március 25. Iliny Templomszentelés
  április Füzér Várnyitó
  május 20. Veszprém Honvédelem napja
  május Csíkszereda Vitéz avatás
  június 10. Gödöllő Ferenc József koronázásának 150. évfordulója
  június 25. Dunaszerdahely Kulturális ünnepség
  június 25. Bős  
  július 01. Budapest, Hősök tere Rendőrtiszti Avatás
  július 08. Kiskunfélegyháza, parkerdő Nyeregszemle
  július 16 v. 23. Kovácsvágás Reformáció emlékünnepe település 590. évfordulója, templomépítés évfordulója
  július 25. Újudvar Reformáció emlékünnep 590. évforduló
  augusztus 14. Székesfehérvár Ereklyék
  augusztus 19. Salgótarján Városi Szent István napi ünnep
  augusztus 20. Budapest Szent István Bazilika - Szent Jobb közszemle
  augusztus 18-20. Hódmezővásárhely Városi Szent István napi ünnep
  augusztus 26. Nádszeg (Felvidék)  
  szeptember 02. Szolnok Szolnoki városi nap és a vasút 175 éves évfordulója
  október Budapest, Belvárosi templom Történelmi Vitézi Rend vitézek avatása
       
       
       

2016. évi programok
.. dátum hely program
       
  április 09. Muhi Tatárjárás 775. évfordulója
  április 24. Füzér Várnyitó 11-15 óráig
  május 5-8 Csíkszereda TVR Erdélyi avatás
  június 26.    Budapest "Rendőrtiszt" avatás
  július Kiskunfélegyháza Nyeregszemle
  augusztus 14. Székesfehérvár Körmenet - Ereklyék
  auguasztus 20. Budapest Szt. Jobb közszemlén 9-12 óráig
  augusztus Kisvárda  
  augusztus Mohács Lengyel-magyar barátság
  szeptember Földeák Gardi István m.kir.koronaőr megemlékezés
  szeptember 10. Felvidék Szt. Korona ünnepe
    Szilas  
  szeptember 24. Boda Községi ünnep
    Nádasdladány 750. éves évfoduló

2015. évi programok
.. dátum hely program
       
  Szeptember 26. Budapest Vitézavatás
  Szept. 11-12. Szilas Szent Korona ünnepség
  Szeptember 3. Födeák Falunap
  Augusztus 29. Pécsvárad 1000 éves évforduló, millenniumi ünnepség
  Augusztus 21. Füzér Szent Korona ünnep
  Augusztus 20. Sárospatak Kiállítás, előadás
  Auguasztus 20. Budapest Szent István Bazilika - Szent Mise
  Augusztus 16. Feldebrő Római Katolikus Templom, 11.30
  Augusztus 14. Székesfehérvár Szent István Bazilika - Szent Mise

2014. évi programok
.. dátum hely program
  Szeptember 26. Ukrajna  
  Szeptember. Vitézavatás  
  Augusztus 20. Velence  
  Augusztus 20. Miskolc  
  Augusztus 18. Kóspallag  
  Június 29. Nagyvárad Szent László napok
  Június 29. Budapest, Budai Vár Rendőrtiszt avatás
  Június 21. Nyeregszemle  
  Május 30. Tokaj  
  Május 25. Lukanénye  
  Május 17. Székkutas  
  Május 17. Máriapócs  

Koronaőrség 2007-2011. - Minden jog fentartva. - Code & Design: Electrocat Design