A Honvéd Koronaőrség


Hűséggel a nemzetért!...|...Honvéd koronaőrök nemzeti ereklyénknél ...|...Egyéb írások, linkek a világhálónHűséggel a nemzetért!


2011. február 11. 10:02

A Szent Korona őrzőinek jelmondata elhangzott azon a toborzó előadáson, amelyet az MH Támogató Dandár budaörsi laktanyájában tartottak. Hende Csaba honvédelmi miniszter megbízása alapján megkezdődött a Honvéd Koronaőrség felállítása. A cél az, hogy egy nagyon magas színvonalú, erkölcsi tartású és fegyelmezett alegység jöjjön létre, amelynek feladata a korona protokolláris és biztonsági őrzése.A Szent Korona és a hozzátartozó jelvények a magyar államiság jelképe és egyben hazánk legféltettebb kincse. Őrzése és védelme hatvanhat év után - az újraéledő hagyományoknak köszönhetően – 2011-től ismét a Magyar Honvédség feladatai közé tartozik. A döntést a Szent Korona Testülete 2010. december 20-án hozta meg, és megfogalmazta azokat az elvárásokat is, amelyeket követni szeretne.

- Rendkívül nagy megtiszteltetés a Magyar Honvédség teljes személyi állományának és azoknak, akik ebben a nemes, magasztos feladatban részt tudnak venni!- hangzott el Kun-Szabó István toborzó előadásában, az MH Támogató Dandár budaörsi laktanyájában. Hende Csabának, a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének megbízása alapján kezdte meg az ezredes a Honvéd Koronaőrség felállítását, amely az MH Támogató Dandár szervezetéhez tartozik. A vidéki helyőrségeket, valamint a budapesti laktanyákat járva toborozta az állományt és mutatta be a koronaőrség felépítését, feladatrendszerét, valamint szólt a jelentkezés feltételeiről.A Szent Korona őrzőinek jelmondata: „Hűséggel a nemzetért!”. Hűséggel szolgálják a nemzetet minden körülmények között, illetve a koronát az eskühöz híven. A honvédség vezetőinek elvárása és célkitűzése az, hogy egy nagyon magas színvonalú, erkölcsi tartású és fegyelmezett alegység álljon fel, amelynek a korona protokolláris és biztonsági őrzése lesz a feladata. Ez az elit alegység továbbra is a parlamentben végzi a feladatát. A Magyar Honvédség általuk lesz reprezentálva, hiszen munkájuk során nap, mint nap találkozhatnak állami vezetőkkel, külföldi vendégekkel.

Kun-Szabó István az előadásában kiemelte: ha valaki "civilként" szeretne a koronaőrséghez kerülni, akkor először – a budapestiek esetében – az MH TD 32. Budapesti Díszzászlóaljnál kell, hogy szolgálatot teljesítsen. Kiderül itt ugyanis az, hogy képes-e az előírt elvárásoknak megfelelni. Az ezredes hangsúlyozta azt is, hogy az alegység felállítása prioritást élvez az állami és a katonai vezetés részéről egyaránt, de ennek ellenére az elöljáró tudta nélkül senki nem kerülhet a beosztásba..A korona-, protokolláris és biztonsági őrzést ünnepélyes keretek között április 25-én veszi át a Honvéd Koronaőrség.---------------------------------------------------------Honvéd koronaőrök nemzeti ereklyénknélM. Tóth György / 2011-03-25

A Magyar Honvédség, illetve a Honvéd Koronaőrség első négy váltása intenzíven készül nemes szolgálatára – a Szent Korona és a koronázási jelvények őrzésének április 25-ei ünnepélyes átvételére. A felkészítés kiemelkedő programjaként a koronaőr-jelöltek március 24-én tisztelgő, ismerkedő látogatást tettek nemzeti ereklyénknél az Országházban.

A Honvéd Koronaőrség felállításáról – arról, hogy hatvanhat esztendő után ismét katonák, honvéd koronaőr tisztek és tiszthelyettesek őrizzék a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő Szent Koronát és a hozzá tartózó jelvényeket – még tavaly decemberben határozott a Szent Korona Testület.Ismeretes: e testület a Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére hivatott. A 2000. évi I. törvénnyel létrehozott testület tagjai a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

A decemberi elhatározást követően módosította a Tisztelt Ház a honvédelmi törvényt, amely e nemes szolgálatot a Magyar Honvédség feladatává tette. A honvédelmi miniszter, dr. Hende Csaba e feladat végrehajtásához utasítást adott ki, melynek alapján – dr. Szarka Gábor kabinetfőnök és Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese vezetésével – létrejött a koronaőrség létrehozását szolgáló munkabizottság. A Magyar Honvédség Támogató Dandárjának részeként pedig létrehozták a Honvéd Koronaőrséget.

Az előkészületek, a koronaőr-jelöltek felkészítése tehát annak rendje és módja szerint zajlik. Kun Szabó István ezredes, kijelölt parancsnok a honvedelem.hu érdeklődésére elmondta: a honvédség alakulataitól érkezett ifjú katonák számos elméleti tudnivalót sajátítottak már el, s túl vannak az első ruhapróbákon is.A felkészítési program során Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke roppant érdekfeszítő előadását tartott a korona és őrzésének évezredes történetéről. Mindemellett a katonai testnevelés keretében folyamatos az erőnléti felkészítés, miként folyamatos az alaki, valamint a korona őrzésének díszelgő, illetve biztonsági teendőivel kapcsolatos kiképzés is.

A felkészítés kiemelkedő részeként, a Parlamentben, a koronánál tett tisztelgő és ismerkedő látogatásuk során a koronaőr-jelölteket a Köztársasági Őrezred koronaőrző őrségének rendőr zászlósa kalauzolta, összefoglalva a koronaőrzési tapasztalatokat épp úgy, mint az Országház történetét.

.Kun Szabó István a következő napok kiképzéséről szólva elmondta, április 11-én Püspökszilágyban pisztolylövészetre, 14–15-én pedig Szolnokon csapatépítő programra, különböző témájú tréningekre kerül sor.

A parlamenti program egyik mozzanataként, a felsőházi társalkodóban épp akkor hallgatták az ismertetőt a koronaőr-jelöltek, amikor a kivetítőn az ülésteremben zajló alkotmányozó események zajlottak. Merthogy el ne feledjük: a Magyar Honvédség – a Honvéd Koronaőrség – április 25-én, új alkotmányunk kihirdetésének napján veszi át e nemes szolgálatot.Fotó: Tóth László


Egyéb írások, linkek a világhálón

Honvéd Koronaőrség – Készen a szolgálatra (Honvédelem.hu)
Ismét a Magyar Honvédség őrzi a Szent Koronát (Honvédelem.hu)
Szolnokon képzik a Koronaőrséget (Szolnok TV)

.


Koronaőrség 2007-2011. - Minden jog fentartva. - Code & Design: Electrocat Design